ข้อมูล บริษัท

บริษัท

บริษัทบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจสื่อและการให้บริการข้อมูล (MEDIA AND CONTENT BUSINESS)

ที่ตั้งสำนักงาน

2521/55-56 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

เลขทะเบียนบริษัท

15479654646468

โทรศัพท์

02-530-0185

โทรสาร

02-530-0185

ตลาดหลักทรัพย์

SET

วันที่เข้าซื้อขายวันแรก

4 เมษายน 2562

ระดับคะแนน CG

ระดับคะแนน AGM

การเป็นแนวร่วมฯ การต่อต้านการทุจริต (CAC)

ได้รับการรับรองเป็นสมาชิก

หุ้นสามัญ

ทุนจดทะเบียน

100,000,000 บาท

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

80,000,000 บาท

จำนวนหุ้นจดทะเบียน

50,000,000 หุ้น

จำนวนหุ้นชำระแล้ว

40,000,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

2.00 บาท

สิทธิ์ออกเสียง

1 : 1

ราคา หุ้น

I am raw html block.
Click edit button to change this html

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2561

งานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (OPPORTUNITY DAY)
ไตรมาส 1/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561

ข่าว ประกาศจากตลาดหลักทรัพย์

ติดต่อ นักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์

ที่อยู่ : บริษัท ชีส โมบาย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2521/55-56 ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ติดต่อ : คุณครีม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-530-0185 , 02-530-0186
อีเมล์ : ir@cheesemobile.com